Bahá'ís de España

Què fan els Bahá’ís d’Espanya

Aprendre a traduir a la realitat la visió de Bahá’u’lláh d’un món pròsper, pacífic i unificat és la meta principal amb la qual els bahá’ís d’Espanya estan compromesos. Aquest procés és complex, exigeix la participació de tots els pobles del món, i requereix una quantitat de coneixement pràctic insòlit encara per generar. La ciència, la religió i l’experiència són les fonts de guia d’aquest sender que intenten recórrer en col·laboració amb persones i grups afins.

Dur a terme a la realitat aquests ideals també requereix un enfocament de treball, uns plans, unes línies d’acció. A Espanya s’estan impulsant diferents àmbits de treball que avancen dins d’un pla global coherent. En aquesta secció s’analitzaran les principals àmbits d’activitat de la comunitat bahá’í d’Espanya, així com alguns dels aprenentatges que s’estan acumulant.

«Preocupeu-vos fervorosament de les necessitats de l’època en que viviu i centreu les vostres deliberacions en les seves exigències i requeriments».

Bahá’u’lláh

«Dediqueu la vostra ment i voluntat a l’educació dels pobles i races de la terra, per a que potser siguin esborrades de la seva faç les dissensions que la divideixen, per la força del Més Gran Nom, i tots els éssers humans es converteixin en sustentadors d’un Ordre únic i en habitants d’una sola Ciutat».

Bahá’u’lláh

Enfortir la vida comunitária »

Els bahá'ís d'Espanya, en col·laboració amb altres persones i organitzacions afins, s'esforcen per contribuir a l'avanç de la societat, inspirats per la visió de Bahá’u’lláh d'un món pròsper, just i unificat. Aquests esforços no són simplement petits projectes o accions altruistes, estan ancorats en una interpretació particular de la història i en una mirada especial a la realitat social que aporta significat al que fan.

Un major compromís social »

A mesura que la capacitat de la comunitat bahá'í augmenta i que el patró de vida comunitària que intenta establir en agrupacions i barris s'enforteix, la implicació en la vida de la societat adquireix noves dimensions. L'acció social i la participació en el discurs públic són dues àrees emergents i prometedores que pretenen millorar la vida intel·lectual, econòmica i social de país juntament amb altres actors socials.