Què fan els Bahá’ís d’Espanya

Enfortir la vida comunitária

Introducció

Els bahá’ís d’Espanya, en col·laboració amb altres persones i organitzacions afins, s’esforcen per contribuir a l’avanç de la societat, inspirats per la visió de Bahá’u’lláh d’un món pròsper, just i unificat.

Aquests esforços no són simplement petits projectes o accions altruistes, estan ancorats en una interpretació particular de la història i en una mirada especial a la realitat social que aporta  significat al que fan.

Sigue explorando...

Què fan els Bahá’ís d’Espanya