Què fan els Bahá’ís d’Espanya

Un major compromís social

Introducció

A mesura que la capacitat de la comunitat bahá’í augmenta i que el patró de vida comunitària que intenta establir en agrupacions i barris s’enforteix, la implicació en la vida de la societat adquireix noves dimensions. L’acció social i la participació en el discurs públic són dues àrees emergents i prometedores que pretenen millorar la vida intel·lectual, econòmica i social de país juntament amb altres actors socials.

« Preocupeu-vos fervorosament de les necessitats de l’època en que viviu i centreu les vostres deliberacions en les seves exigències i requeriments».

Bahá’u’lláh

«Dediqueu la vostra ment i voluntat a l’educació dels pobles i races de la terra, per a que potser siguin esborrades de la seva faç les dissensions que la divideixen, per la força del Més Gran Nom, i tots els éssers humans es converteixin en sustentadors d’un Ordre únic i en habitants d’una sola Ciutat».

Bahá’u’lláh

Continuar leyendo
Sigue explorando...

Què fan els Bahá’ís d’Espanya