Bahá'ís de España

Quen son os bahá’ís de España

A comunidade bahá’í de España conta con xente de procedencia cultural e étnica diversa, tanto de dentro como de fóra das súas fronteiras; diversidade que se ve reflectida na súa riqueza artística e lingüística. Ademais, a cultura da comunidade estase a transformar conforme os bahá’ís se esforzan por aplicar os ensinos de Bahá’ulláh nas súas vidas individuais e colectivas. O xeito idóneo de facer referencia a esta relixión é Fe bahá’í, aínda que ás veces se lle di bahaismo.

Hoxe en día en España hai preto de 5.000 bahá’ís que se esforzan, xunto con amigos e veciños, en aplicar os ensinos de Bahá’u’lláh nas súas vidas individuais e colectivas para contribuír á mellora da súa contorna.

Os que participan nas actividades da comunidade proceden das mesmas orixes culturais, étnicas e nacionais que caracterizan á sociedade española. A maior parte destas actividades céntranse en promover a educación espiritual dos nenos; en facer esforzos por ceibar os poderes latexantes nos rapaces para servir á sociedade e no desenvolvemento dunha identidade sólida; en axudar a fortalecer e desenvolver capacidades a mozos e adultos que se relacionan no eido do barrio, e en establecer espazos de oración e meditación colectiva que fortalezan o carácter devocional das comunidades.

Historia da Fe bahá’í en España »

A historia da Fe bahá’í en España comeza no 1946 coa chegada ó país de Virginia Orbison, unha afervoada bahá’í norteamericana que se trasladou aquí co obxectivo de dar a coñecer a Mensaxe de Bahá’u’lláh. España estaba a vivir, daquelas, un período difícil, pero esas dificultades curtiron o carácter dunha xeración que, grazas á capacidade de traballo, de aforro e de esforzo que tivo que desenvolver, nas décadas vindeiras contribuíron á prosperidade e desenvolvemento do país.

Unha cultura de cambio »

A comunidade bahá’í de España conta con xente de procedencia cultural e étnica diversa, tanto de dentro como de fóra das súas fronteiras, diversidade que se ve reflectida na súa riqueza artística e lingüística. Outramente, a cultura da comunidade estase a transformar, ó tempo que se esforza en aplicar os ensinos de Bahá’u’lláh nas súas vidas individuais e colectivas.

Coñecemento e transformación social »

Bahá’u’lláh fixo un chamamento á humanidade para que transformemos a sociedade de hoxe en día e dar un salto no seu proceso de evolución social. Artellou un deseño e estableceu prácticas, principios, procedementos, leis, ordenanzas e institucións relativas tanto á organización da sociedade, coma ó refinamento das vidas das persoas. Sen embargo, todo isto atópase en estado embrionario nos Seus Escritos. A tarefa desta  xeración e das sucesivas é  aprender de xeito colectivo a traducilo á realidade e así establecer una nova civilización mundial.

Vida bahá'í »

A vida bahá’í inclúe certas prácticas individuais, a participación na vida comunitaria e os esforzos en aplica-los ensinos de Bahá’u’lláh nos diferentes eidos da vida, tales como a familia e o traballo. Todo isto, ademais, cobra sentido no marco máis amplo de servizo a plans globais para contribuír ao avance da civilización. Desde unha postura  abaixada de aprendizaxe, cada bahá’í esfórzase por realizar todas estas tarefas con coherencia e excelencia.